Členské příspěky 2017/2018

první část – 2 500 Kč do 19. května 2017 (všechny kategorie)

druhá část – 1 500 Kč do 27. října 2017 (všechny kategorie)

bankovní spojení:
Číslo účtu: 2600628124/2010 (FIO banka)
VS: Rodné číslo
Poznámky: Jméno a příjmeni – florbal

Obecné podmínky

  • včasné zapalcení ČP do stanovených termínů
  • tréninková docházka a morálka
  • tréninky tříkrát týdně pro všechny všechny mládežnické kategorie
  • trenéři rozhodují o nominaci na základě jasně stanovených kritérií

1. Uhrazené platby a závazky vůči klubu
2. Tréninková docházka, přístup a morálka
3. Výkonnost, soutěživost, zápal pro hru
4. Konkurence