KONTAKTNÍ OSOBA – SPORTOVNÍ MANAŽER KLUBU
PAŘENICA Radek
tel.: +420 774 336 126
email: radekparenica@seznam.cz

EDSEDA A SEKRETÁŘ KLUBU

KROUPA Jiří, Mgr. et Mgr.
tel.: +420 776 600 414
email: kroupajir@seznam.cz

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU

ZATLOUKAL Jan, Bc.
PAŘENICA Radek
ONDRA Lukáš
DANKOVIČ Patrik