Adresa zastřešující organizace: Sportovního Klubu K2 Prostějov

Sportovní klub K2 Prostějov
Jan Zatloukal – předseda
E. Beneše 15/21, 796 03 Prostějov

KONTAKTNÍ OSOBA – SPORTOVNÍ MANAŽER KLUBU
PAŘENICA Radek
tel.: +420 774 336 126
email: radekparenica@seznam.cz

internetové stránky: http://www.florbal-prostejov.com
klubový email: florbalprostejov@gmail.com
SK K2 na Facebooku: SK K2 Sportcentrum Prostějov
SK K2 na Twitteru: https://twitter.com/SKK2Prostejov

bankovní spojení:
Číslo účtu: 2600628124/2010 (Organizace: FIO banka)

IČO: 266 66 596
registrace u ČSTV pod číslem: 3709 153
číslo registrace stanov u MV: VS/1-1/57 587/04-R

Evidenční karta ČFbU

EDSEDA A SEKRETÁŘ KLUBU
KROUPA Jiří, Mgr. et Mgr.
tel.: +420 776 600 414
email: kroupajir@seznam.cz

zmocněnci klubu
BESTROVÁ Renata
ONDRA Lukáš
ZATLOUKAL Jan Bc.

správa webu a facebooku
ONDRA Lukáš
email: lukas.luke.ondra@gmail.com

DALŠÍ ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU

ZATLOUKAL Jan, Bc.
PAŘENICA Radek
ONDRA Lukáš
DANKOVIČ Patrik