A. Vznik
Samotný vznik klubu se uskutečnil nestandardní cestou a to formou rozdělení klubu FBC Playmakers Prostějov. Na jaře roku 2007 došlo k osamostatnění C týmu mužů pod novým názvem SK K2 Prostějov.

K rozdělení došlo zejména z důvodu rozdílného smýšlení o fungování klubu a upřednostňování rozdílných priorit. V klubu se vyprofilovaly dva odlišné názory na celkové pojetí a koncepci dalšího fungování klubu, a proto došlo ze strany iniciátorů změn k návrhu na vlastní rozdělení.

Mezi samotnými strůjci rozdělení byli dva ze tří původních zakladatelů klubu FBC Playmakers Prostějov, kteří došli k závěru, že je vůle vrátit se k původní myšlence fungování klubu a tu by chtěli opět nastartovat v SK K2 Prostějov.

B. Vývoj
Klub v roce 2012 završil pátou sezonu svého fungování. Jakým směrem se vyvíjel?
První sezonu (2007/2008) začal se třemi družstvy, dvěma mládežnickými a jedním mužským, který začal sbírat nové zkušenosti se soupeři z Olomoucké ligy mužů. A ročník 2011/2012? To se již klub pyšnil čtyřmi mládežnickými týmy, které u nás mají prioritu, dvěma mužskými i ženským celkem. Počet členů na soupiskách ČFbU se již pohybuje na úrovni sta členů, z nichž převážná většina (cca 70%) ještě nedosáhla věku 18 let.

Nemůžeme se pochlubit sportovními úspěchy na celostátní úrovni, avšak solidním fungováním klubu a poctivou prací s mládeží. Každoroční vyúčtování podléhá kontrole ČSTV a klub hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Každý člen může sledovat detailní hospodaření klubu po přihlášení na klubový web. Podařilo se shromáždit i aktiva v podobě 100% splacených certifikovaných mantinelů i vozíků. V klubu působí deset licencovaných trenérů, kteří jsou alokováni především do mládežnických týmů. Přes nelehkou situaci ohledně dostupných hal se daří poskytnout novým talentům slušný počet tréninkových jednotek, avšak nejvíc nás trápí nás trápí jejich decentralizace do různých tělocvičen po celém městě.

Sezóna 2012/13 pak byla dalším menším mezníkem, když oddíl přihlásil do struktur soutěží České florbalové unie již celkem osm týmů. Novicem v klubové hierarchii se stali ti nejmladší neboli tým přípravky nastupující v rámci Olomoucké ligy přípravek.

C. Budoucnost
Do budoucna chceme setrvat v nastoupeném trendu. Velký růst členské základy již nečekáme, zaměříme se především na zkvalitňování stávajících struktur. Přes ztíženou situaci v rozpočtové oblasti veřejného sektoru se budeme snažit zvýšené náklady minimálně přenášet na vlastní členy. Vzhledem k finanční nákladnosti celostátních soutěží v mužské kategorii, které z vlastních zdrojů nejsou sami hráči schopni pokrýt, bude pro nás hlavním cílem stabilizovat klub na nejvyšší regionální úrovni a navázat spolupráci s městem a krajem na podporu neziskových organizací. Prostějov jako město svou polohou a zázemím nemůže naplnit ideje jednotlivých lidí, kteří po skončení střední školy odcházejí za prací a studiem do jiných koutů republiky. I proto bude prioritou mládež a její úspěchy, nejen výsledkové, hra by měla především bavit…